Skip to main content

Leabhar na h'urnuigh choitchionn : agus frithealaidh nan sacramaidean, agus riaghailtean agus deasghnathachadh eile na h'eaglais, do reir gnathachadh Eaglais Aontaichdte Shasunn agus Eirinn, maille ris an t-Saltair no Sailm Dhaibhidh, air am poncadh mar sheinnear no theirear iad an eaglaisibh

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
University of Toronto - Robarts Library
by Morison, John, 1790?-1852
texts
eye 311
favorite 0
comment 0
University of Toronto - Robarts Library
by MacGrianna, Seosamh
texts
eye 283
favorite 0
comment 0
University of Toronto - Robarts Library
by Pearse, Padraic, 1879-1916
texts
eye 437
favorite 0
comment 0
University of Toronto - Robarts Library
by Smith, John, 1747-1807; Westminster Assembly (1643-1652). Leabhar aithgearr à Cheasnachaidh
texts
eye 107
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Stewart, Patrick; Macdonald, R., of Ulva, former owner. StEdNL: L.34.a
texts
eye 705
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain)
texts
eye 3,025
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain)
texts
eye 216
favorite 0
comment 0